wasbare luiers

Gebruik van wasbare luiers in 2 eco-crèches... Terugblik op de testperiode.

Eind 2020 hebben de kinderdagverblijven Régine Orfinger en Wangari Maathai zich ertoe verbonden een jaar lang wasbare luiers te gebruiken in hun kinderdagverblijf. De feedback is nu al bemoedigend!

Angsten en vooroordelen werden snel weggenomen dankzij duidelijke informatie van de leverancier van wasbare luiers en maakten plaats voor een routine die nu goed ingeburgerd is.

Elk kind komt elke dag aan met een wegwerpluier van thuis, wordt overdag verschoond met wasbare luiers en gaat naar huis met een biologische wegwerpluier van het kinderdagverblijf.

De remmen van de teams in verband met de stank of de overbelasting van het werk werden snel opgeheven. Inderdaad, na het wennen, bleek dat het verschonen niet langer duurde dan met een wegwerpluier en dat het hermetisch recipiënt zijn beloften nakwam! De luiers worden gewassen door een externe dienst, die dagelijks schone luiers levert en vuile luiers ophaalt.

Het is duidelijk dat de wasbare luier nog niet kan concurreren met de absorptietijd van bepaalde bekende merken luiers... U moet dus iets waakzamer zijn om lekken te voorkomen. Wat de peuters betreft, geen klachten. Zij lijken zich op hun gemak te voelen met dit nieuwe luiersysteem, dat in combinatie met het gebruik van washandjes, biologische zeep en smeersels, sterk bijdraagt tot het verminderen van luieruitslag.

Als u meer informatie wenst over het gebruik van wasbare luiers in de gemeenschap, aarzel dan niet om uw vragen te stellen aan onze eco-crèche referent benedicte.hubinon@brucity.be

 

 

ml