De nieuwe ecocrèche Marie Popelin ingehuldigd in Laken

De crèche “Leopold 1” verhuist van de Richard Neyberghlaan naar de ecocrèche Marie Popelin in de Leopold 1-straat in Laken. Een nieuw adres, een nieuwe naam, maar bovenal een nieuwe filosofie! De kindjes van deze nieuwe crèche kunnen genieten van een ecologisch verantwoorde omgeving, met biologisch, lokaal en seizoensgebonden voedsel. Dit alles in een nieuw passiefgebouw, dat plaats biedt aan 14 extra kindjes. Alle ingrediënten voor een “ecocrèche” zijn dan ook aanwezig bij de opening van deze gloednieuwe crèche op maandag 4 oktober.

Vanaf maandag 4 oktober kunnen zesenvijftig kleine Lakenaars en hun ouders terecht in hun nieuwe crèche, of beter gezegd ecocrèche, in de Leopold 1-straat 210! Een ecocrèche biedt kinderopvang in een ecologisch verantwoorde omgeving, waarin drie belangrijke doelstellingen gelden: zo weinig mogelijk afval en plastic, en een 100% biologische en evenwichtige voeding. Concreet biedt een ecocrèche 100% biologisch melkpoeder, 100% biologische voeding van de Brusselse Keukens, duurzaam en herbruikbaar tafelgerei en ecologische/biologisch afbreekbare of wasbare luiers. “Een ecocrèche heeft als doel onze jongste kinderen de best mogelijke start te geven door voor hen een ideale omgeving te creëren tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven. We weten immers dat deze cruciaal zijn voor hun verdere ontwikkeling” , legt Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind en Stadsvernieuwing, uit.

Het nieuwe passiefgebouw, gebouwd in het kader van het wijkcontract Bockstael, zal plaats bieden aan 14 extra kinderen. De capaciteit van de ecocrèche werd daarmee uitgebreid van 42 naar 56 plaatsen, dankzij het Ooievaarsplan van het ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). De crèche heeft een grote ruimte ter beschikking voor psychomotorische activiteiten en elk van de vier afdelingen (2 voor baby’s en 2 voor grotere kinderen) heeft nu ook een buitenruimte (terras en/of kleine tuin). "Gezien de demografische groei van Laken is het absoluut noodzakelijk om plaatsen voor jonge kinderen te creëren. Dit project van 4 miljoen euro (waarvan meer dan een derde door de Stad wordt betaald, de rest van het budget wordt verdeeld tussen het Gewest en de wijkcontracten), werd uitgevoerd door de dienst Openbaar Erfgoed. Dit was een ingewikkeld project, maar het resultaat beantwoordt aan onze verwachtingen, zowel wat het aantal plaatsen als de kwaliteit van de opvang van de kinderen betreft”, zegt Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen.

De nieuwe ecocrèche werd genoemd naar een grote Belgische feministe die lesgaf in Laken en die in 1882 directrice werd van de Middenschool van Laken: Marie Popelin. "Zoals aangegeven in ons actieplan voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, is de vervrouwelijking van de openbare ruimte een belangrijke kwestie voor de stad Brussel. Deze naamsverandering is dus niet louter een symbool en markeert onze wens om onze jonge Brusselaars in wording zichtbaarheid en een rolmodel voor vrouwen te geven", leggen Arnaud Pinxteren en Lydia Mutyebele uit.”

De Stad Brussel telt 46 kinderopvangplaatsen (crèches, peutertuinen, tijdelijke opvangplaatsen en co-opvang) die door de Stad worden georganiseerd. Brussel is al enkele jaren bezig met de omschakeling naar ecocrèches. De ecocrèche Marie Popelin is de 16de. In totaal worden nu 708 kinderen, of 42% van het aantal plaatsen, in een ecocrèche opgevangen. We streven naar 100% tegen 2023.

pop